Aluminium- wciąż rozwijany wynalazek starożytności

Historia
Mikołaj

Aluminium jest trzecim, najczęściej występującym pierwiastkiem w glebie. Należy do grupy, określanej jako metale nieżelazne, ponieważ nie zawiera żelaza. Jest dość kruchy, lecz często występuje w stopach z innymi metalami, dając szerokie możliwości zastosowania.

Krótka historia aluminium

Istnieją wzmianki sugerujące pozyskiwanie i wykorzystanie aluminium już w starożytności. Wiele wieków później aluminium przeżywało czasy swojej największej popularności. Było drogim metalem, używanym przez zamożnych ludzi, chętniej niż złoto i srebro. W XIX w. metale nieżelazne, takie jak aluminium, zaczęto wykorzystywać do produkcji maszyn i ciężkiego przemysłu. Dziś nie uważa się je za metal szlachetny, lecz skala jego zastosowania w przemyśle i codziennym życiu jest imponująca.

Aluminium i inne metale nieżelazne w stopach

Czyste aluminium znajdziemy w niewielu przedmiotach. Mogą to być np. przewody, lub folia. Najczęściej spotykane są jego stopy np. z miedzią, niklem i cynkiem. Dzięki nim metal ten staje się trwalszy bardziej kowalny. Stopy aluminium z miedzią dają materiał łatwy do obróbki i dość trwały, by używać go np. w przemyśle samochodowym. Podobne, lecz jeszcze trwalsze stopy uzyskuje się z połączeń z krzemem i magnezem. Połączenia wieloskładnikowe (gdzie oprócz krzemu zawartych jest także kilka innych pierwiastków, takich jak nikiel, cynk, czy tytan), nadają się do formowania skomplikowanych kształtów. Znalazły zastosowanie między innymi w technice lotniczej, morskiej oraz samochodowej.